Baanreglement

 • Afhangen. Het daartoe geplaatste bord met de aanduiding van de banen en tijden is zo ingericht dat gebruik gemaakt kan worden van de officiële KNLTB ledenpasjes. (N.B. Dit pasje dient van een gelijkende pasfoto te zijn voorzien). Winterleden krijgen een pasje dat door de secretaris wordt verstrekt. 

 • De banen zijn toegankelijk voor alle leden in het bezit van een geldig ledenpasje (zie punt 1) en een sleutel van het toegangshek, die zij van de secretaris tegen een borgsom in bruikleen hebben gekregen. Na het verlaten van de banen dient het toegangshek weer met deze sleutel afgesloten te worden. Winterleden mogen de banen bespelen in de periode van 1 november tot en met 31 maart. 

 • De twee banen zijn in principe het gehele jaar te bespelen. De baanverlichting kan worden ingeschakeld met de knop op de lichtpaal die bij de tribune staat. Nimmer mag na afsluiting van de verlichting deze opnieuw gestart worden binnen een tijdsbestek van 20 minuten. 

 • Evenementen, trainingen / lessen / competitie / toernooien staan vermeld in het schema van de baanbezetting op dit web. Aanmeldingen bij tvactennis@planet.nl, tenzij anders vermeld.

 • Het gebruik van de baan, zonder een geldig ledenpasje op het afhangbord te hebben gehangen, is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. 

 • INTRODUCEES. Elk lid mag tegen vergoeding van € 5,- per keer een introducé uitnodigen. Dit bedrag kan worden overgemaakt op de bankrekening van TVAC, no. NL84RABO03427.58.616 t.n.v. de penningmeester. De introducé dient zich te houden aan het baanreglement en de overige regels die binnen TVAC van toepassing zijn. 

 • Door middel van het afhangbord kan worden gereserveerd:

  • voor een enkelspel van 30 minuten (2 kaartjes op één haakje)

  • voor een dubbelspel van 30 minuten (4 kaartjes op één haakje)

  • Bij bezetting van beide banen en meer dan 4 wachtenden dient overgegaan te worden op dubbelspel. Hierbij geldt dat gereserveerde enkelspelen mogen worden uitgespeeld (volgens ophanging geldige ledenpasjes).

  • Slechts mag gereserveerd worden als men zelf op het tennispark aanwezig is en blijft, tot de gereserveerde speeltijd is aangebroken. Het is niet toegestaan voor anderen te reserveren.

  • Het verhangen van de pasjes tijdens de spelperiode is niet toegestaan.

 • De instructies van bestuursleden dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Om de banen in goede conditie te houden is elk lid verplicht om, indien er bladeren op de banen liggen, de baan voor het spelen te stofzuigen. De stofzuiger bevindt zich in de schuur op het terrein. 

 • Tijdens het spelen is het dragen van tenniskleding verplicht. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen waarvan het profiel in de zool is verwerkt en waarvan de zool niet zwart is. (Het uittrekken van shirts tijdens het spelen t.b.v. ‘bruinen’ kan zeker niet worden getolereerd). 

 • De bestuursleden zijn belast met toezicht op het naleven van dit baanreglement.

 • IN het clubhuis van VVAC is een AED apparaat beschikbaar.